Doordrammen

Doordrammen, maar blijven praten… (20.01.2015)

Voor een bespreking van de conceptvergunning zijn de bezwaarvoerders en schutterij op het gemeentehuis op 7.jan. 2015 uitgenodigd.
Zonder de bezwaarvoerders voor of tijdens de bespreking in kennis Doordrammente stellen, wordt op de zelfde dag een omgevingsvergunning verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure is gevolgd voor het aanleggen van een bestrating rondom de kogelvanger. De constructieve en voor alle partijen ophelderende bespreking over de randvoorwaarden van een nieuwe vergunning voor de plaatsing van een schietboom met kogelvanger was dus niet belast door de signaalwerking van een vooraf vergunde bestrating op het schietterrein.

Maar voor de bezwaarvoerders wordt voor de zoveelste keer weer eens getoond dat zij de speelbal van het bestuursorgaan zijn. Doordrammen Op deze manier wordt alles gedaan om de bezwaarvoerders te laten zien, dat men het schietterrein zal handhaven en de gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan verder zal gebruiken. Er wordt communicatie- en compromisbereidheid zogenaamd aangeboden en tegelijkertijd het tegenover gestelde gerealiseerd.

Gespreksverschlag totstandkoming van concept omgevingsvergunning
(Lees verder...)


Doordrammen Doordrammen
(hier informatie sluiten)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *