Handreiking

De Handreiking HLTS regelt alles ! ?

Schutterijen in Limburg zien zich de laatste tientallen jaren geconfronteerd met regelgeving en diens interpretatie die hun activiteiten ernstig beperken. Daaraan heeft de toepassing van de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten (HLTS) iets kunnen verbeteren. De HLTS geeft volgens de makers meer ruimte aan schutterijactiviteiten en helpt tegelijk ook voldoende leefomgevingkwaliteit te realiseren.
De Provincie Limburg heeft samen met de betrokken partners naar eigen zeggen de normen voor het toegestane knalgeluid in bestaande situaties naar redelijkheid verruimd. Handreiking Traditioneel Limburgs SchietenOp basis van de nieuwe beoordelingsmethodiek kan de handhaving van schutterslocaties veel eenvoudiger plaatsvinden en levert het maximale flexibiliteit op voor de schutterijen.
Naast het beperken van geluidshinder door het aantal toelaatbare schoten op 120 per uur uiteindelijk te stellen was het gebruik van een kogelvanger een tweede uitgangspunt. Het derde aspect inzicht krijgen in de mogelijkheden en noodzakelijke maatregelen om geluidoverlast te voorkomen bij de inrichting van een schietlocatie door technisch-inhoudelijke beoordeling van een schietlocatie heeft men vanaf 2009 kunnen laten vallen.
De wetgever heeft LTS uit de milieuwetgeving geplaatst en onder het activiteitenbesluit laten vallen. Het vinden van de beste maatwerkoplossing voor een mogelijk geluidhinderprobleem op een schutterslocatie locatie bleek daarmee voor de meeste besturen van gemeentes opgelost. De Handreiking Traditioneel Limburgs Schieten die in eerste instantie bedoeld was als leidraad te dienen voor vergunningverleners van gemeenten blijkt nu een eenvoudige motivering voor het verstreken van een omgevingsvergunning te leveren. Ze geldt niet langer als beoordelingskader bij de vergunningverlening aan schutterijen en – voor de schutterijen zelf – als leidraad om te komen tot een goede vergunningaanvraag.
Voor de bewoner in nabijheid van een schutterslocatie wordt daarbij vaak niet inzichtelijk Handreiking Traditioneel Limburgs Schietengemaakt dat het besluit tot handhaving of nieuwe inrichting van een schutterslocatie op feiten van de werkelijke situatie gebaseerd is.
Veelmeer bestaat inmiddels de indruk dat de HLTS door de eenzijdige zichtwijze van belangenorganisaties tot stand is gebracht waarbij de rechten van bewoners in minder mate van belang zijn geweest.
Er zijn inmiddels voldoende ervaringen met de handhaving van de wetten en hun uitwerking op het leefmilieu aanwezig die om een evaluatie, bijstelling en meer maatwerk vragen.

…. lees hier verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *