LTS dilemma

… hinderbelevenis

Schutterijen die het Limburgs Traditioneel Schieten (LTS) uitoefenen zijn net zo als de gemeente en hun bewoners eraan geïnteresseerd dat in de omgeving van LTS dilemma: geen kogelvangerhun schietterrein een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Schutterijen willen hun traditionele, recreatieve “sport” in het kader van de geldende wetten zodanig kunnen uitvoeren dat omwonende dorpsgenoten er geen onaanvaardbaar hinder van beleven. Dit wordt door de voorwaarden die nieuwe milieuwetten aan het inrichten en het gebruik van schietlocaties stellen steeds moeilijker gemaakt en kan als het LTS dilemma omschreven worden.
Weliswaar wordt in het Besluit omgevingsrecht (Bor, 17.3.) bepaald dat het LTS wordt uitgezonderd van een vergunningsplicht. Maar een omgevingsplan waar woningen zich binnen de richtafstand uit de VNG-brochure bevinden is in strijd met een goede ruimtelijke ordening omdat de bewoners zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat ter plaatse hun woning een goed woon- en leefklimaat niet gewaarborgd is. (zie rechtspraak)
De VNG-brochure is een hulpmiddel bij het opstellen van bestemmingsplannen en kent slechts indicatieve afstanden waarvan de gemeente gemotiveerd van afwijken (LTS dilemma) kan. Een schutterij valt onder SBI-code 931.8 (schietinrichting zijnde een buitenbaan met voorzieningen en schietbomen) als bedoeld in de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering 2009 (hierna: de VNG-brochure).
Regelmatig beroepen zich gemeentes en rechter op de in de VNG-brochure genoemde afstand tussen schietlocatie en woningen. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor nieuwe situaties. Maar inmiddels worden deze afstanden echter wel als een indicatie voor bestaande situaties met betrekking tot de aanvaardbaarheid van het plan vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aangezien (zie rechtspraak).
Voor geluid is een richtafstand van 300 m en voor de aanwezigheid van gevaar is in de VNG-brochure een richtafstand van 500 m aanbevolen.LTS dilemma: bewonde omgeving
Laatste richtafstand wordt door het verplichte gebruik van een kogelvanger niet meer op het LTS toegepast.
In de VNG-brochure wordt als afstand tussen schietbomen en een rustige woonwijk 300 m vermeld (LTS dilemma). Hetgeen betekend dat de bewoners die in voorwaartse schietrichting van de schutterslocatie gesitueerd zijn met name in de avonduren bij een omgevingsgeluid van 35 dB(A) een knal door LTS met ca. 67 dB(A) horen. Dit zijn 32 dB(A) geluidsoverlast of met de factor 9,2 meer geluid. Met andere woorden beleven zij alle 30 seconden 9 keer zoveel geluid als het rustige omgevingsgeluid in de avonduren. LTS dilemma: afstand huizen Nog grooter is de geluidsoverlast voor bewoners die maar 32 meter van de schietlocatie verwijderd zijn. In werkelijkheid is bij hen op de achtergevel de geluidsoverlast bij een achterwaartse schietrichting 50 db(A) hoger (inslaggeluid 85db(A) – omgevingsgeluid 35db(A)). Dit is voor het gehoor een 33 keer grotere geluidsbelasting.
Er bestaan in feite hoofdzakelijk twee manieren om er voor de zorgen dat onaanvaardbaar hinderbelevenis door LTS afgesteld wordt en een goed woon- en leefklimaat hersteld wordt. Bij de gemeente op het wijzigen van de bestemmingsplan op tijd voloudend reageren (LTS dilemma) of tegen het gebruik van de LTS–locatie bij de gemeente bezwaar aan te tekenen en het voor de rechter laten komen (LTS dilemma).

…. lees hier verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *