Nieuwe aanvraag

Nieuwe aanvraag door schutterij (22.09.2014)

Op 01.10.2014 maakt de gemeente de digitale aankondiging bekend, dat ze op 22.09.2014 van schutterij San Sebastianus een aanvraag heeft ontvangen. Opnieuw wordt een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bouwwerk “voor het traditioneel Schieten met een zware buks van de schutterij” op de schietlocatie An Mhaerebaom aangevraagd. Nieuwe aanvraag door schutterij Mheer
Volgens de gemeente kunnen tegen deze aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog geen bezwaarschriften worden ingediend. Wel kan de aanvraag in het gemeentehuis worden ingezien.
De bewoners in de buurt van de schietboom mogen zich afvragen of er ”Nieuwe wijn in oude zakken” of “Oude wijn in nieuwe zakken” aangeboden wordt. Hoe dan ook voor schutterij, gemeente en belanghebbende bewoners is dat opnieuw een uitdaging om tot een voor partijen acceptabele oplossing te komen. Voor de levenskwaliteit van alle betrokken partijen is het van belang of de schutterij zonder communicatie met de betrokken bewoners een alternatieve weg heeft gevonden om de geluidsoverlast door het Limburgs Traditioneel Schieten te omzeilen.
Dit wordt realiseerbaar geacht door de introductie van een gemodificeerde buks in een omkasting (buks vuvuzela) “waardoor reductie van het geluid bewerkstelligd wordt”. (zie foto)

Aanvullende informatie:
Na inzicht in de documentatie van de aanvraag lijkt het vergelijken met eerste aanvraag uit 2011 om een verder uitgebreide aanvraag te gaan:
“De schutterij zal in der periode van april tot en met eind september 1 keer per week structureel gebruik maken van de schietlocatie om te oefenen. Deze oefening duurt maximaal 3 uur en zal om 21.00 uur eindigen.”
Bovendien wordt het wenselijk geacht om zes keer per jaar voor extra oefeningen van de schietinstallatie gebruik te maken.
Verder zou men graag maximaal acht keer een activiteit kunnen organiseren. ”Indien er bij deze activiteiten schietwedstrijden gehouden worden zullen deze om 19.00 uur eindigen.”
Daarnaast zal in de periode April t/m september wekelijks het exercitiepeloton zonder muziekinstrumenten traineren, vier keer het klaroenkorps oefenen en wekelijks het gras gemaaid moeten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *