Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden… (25.01.2015)

Op 23.jan.2015 wordt de nieuwe omgevingsvergunning verstrekt. Omdat de vergunning en bijbehorende documenten Onvoorziene omstandighedenvolgens de gemeente “vanwege personele omstandigheden” pas na twee maanden op 20. maart voor de bezwaarvoerders ter beschikking komen, is al op 5. maart een proforma bezwaar ingediend. Voor het aanvullen van gronden wordt op 1.april een termijn van 3 weken gesteld en tegelijkertijd een hoorzitting van de bezwaarcommissie voor 21.mei door de gemeente aangekondigd.


Betreft: verzoek handhaving schietboom An Mhaerboam
(Lees verder...)

Geacht college,
Tot mij hebben zich gewend XXX wonende te Mheer, naar aanleiding van het hiernavolgende.
Cliënten hebben kennis genomen van de publicatie van 28 januari 2015 van de verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) verzonden op 23 januari 2015 met kenmerk MGT02-571 en 573 (plaatsen van een schietboom met kogelvanger).
Bij schrijven van 6 februari j.l heb ik in verband met het Voorbereiden van het indienen van een bezwaarschrift verzocht mij een kopie van alle bij die vergunning behorende stukken toe te sturen,waaronder de vergunning zelf, de aanvraag, situatietekening, andere tekeningen, akoestisch onderzoek etc.
Tot op heden (5. maart) heb ik nog geen stukken ontvangen.Ter sauvering van de termijn teken ik hierbij namens cliënten dan ook pro forma bezwaar aan tegen voornoemd besluit. Een kopie van de publicatie treft u bijgaand aan.
Ik verzoek u mij op grond van het bepaalde in artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht na toezending van de gevraagde stukken, een redelijke termijn te geven waarbinnen de gronden van dit bezwaar moeten worden aangevuld.

Antwoord donderdag 19 maart 2015:
Beste mevrouw XXX, Wij zijn momenteel druk bezig de door u gevraagde stukken volledig te maken voor verzending. Vanwege personele omstandigheden zijn wij hierin helaas niet eerder in geslaagd. De stukken zullen morgen per post naar u worden verzonden.
Met vriendelijke groet, XXX Klantadviseur Vergunningen Gemeente Eijsden-Margraten
(hier deze informatie sluiten)

Omgevingsvergunning 2015 …. lees hier verder!

Omgevingsvergunning 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *