Over wikivizier

Organisatie achter Wikivizier

Wikivizier is een initiatief van leden uit het belangencomité “Schiet Toch Op” (STOP). Samen volgen deze de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Limburgs Traditioneel Schieten (LTS) en proberen we de aanpak van hinderbelevenis door LTS verder te professionaliseren.

Over de naamgeving wikivizier

Een vizier is een doorzichtig onderdeel van een helm, dat het gezicht van de drager zou beschermen. Met een helm wordt in eerste instantie het hoofd met als het belangrijkste onderdeel de hersenen beschermt.
Hersenspoeling bijvoorbeeld door informatie die ons wijs wil maken, dat ten wille van het instaand houden van een eeuwenoude traditie, lawaai maken door Limburgs Traditioneel Schieten als onoverkomelijk moet worden beschouwd.
Stop de belden met muis over heen bewegen!

Wikivizier wil een informatieve bijdrage leveren zodat geluidsoverlast door het Limburgs Traditioneel Schieten (afkorting:LTS) in het bewustzijn van gezagvoeders, schutterijleden en bewoners in de nabijheid van schietpalen komt.

Beschermvizier


Daarbij gaat het wikivizier niet om de geruchten van onveilig LTS te voeden. Volgens de geruchtemakers zou men een vizier moeten dragen om de ogen tegen opspattende materialen of inkomende projectielen als gevolg van LTS activiteiten te beschermen.
Weliswaar moet wikivizier erop wijzen dat er wel vragen over veiligheid rijzen als men onderstaand foto van een kogelvanger analyseert.(opgenomen in Voerendaal,okt.2012)

Wil men niet alleen de ogen door bijvoorbeeld een veiligheidsbril bescherming geven dan lijkt een geïntegreerd vizier in een helm zoals die door motorrijders worden gedragen het aangewezen persoonlijk beschermingsmiddel. Net zoals bij een integraal vizier lijkt wikivizier ook een integrale aanpak van de problematiek en draagwijdte van hinderbeleving door mens en dier als gevolg van het LTS noodzakelijk.
Terwijl het voor een lasser een vereiste is om van een laskap of spatscherm met een donker gekleurd kijkvenster gebruik te maken wil wikivizier zich voor een heldere, objectieve visie over de facetten van hinderbelevenis door LTS inzetten. Doel is het niet door een donker of rosé-gekleurd bril TLS aan te vizieren maar zo veel mogelijk bestaande kennis over de gevallen van hinderbelevenis door LTS zo nauwkeurig als mogelijk te beschrijven.

In het kruisvizier


Terwijl een vizier voor de bescherming van vitale organen kan dienen, wordt een vizier ook ter ondersteuning van het oog bij het schieten ingezet.
Als richtmiddel dient van oudsher meestal een keep en een korrel. Daarmee kan het projectiel dat als gevolg van zwaartekracht een kromme baan volgt, beter naar de mikpunt gebracht worden.
Voor het Limburgs Traditioneel Schieten (LTS) mag wel geen vizier met mikkruis of een nog geavanceerder optisch of laser-vizier gebruikt worden. Als het doel in het mikkruis van deze vizieren komt, is men er bijna zeker van het doel te raken. Men moet dan wel nog steeds rekening houden met de terugslag van het wapen, de invloed van de wind en dichtheid van de lucht als men op een staand doel mikt.
Voor de schutter blijft het probleem dat zijn oog vanwege de verschillende afstanden van keep, korrel en doel tot het oog moeilijk alle drie punten gelijktijdig te focusseren.
Voor wikivizier is het de bedoeling zich te focusseren op alle elementen die oorzaak en resultaat voor hinderbelevenis door LTS activiteiten zijn. Daarbij komen met name alle aspecten van geluidshinder en in het vizier.

Deze informatie moet aan de hand van eigen of reeds gepubliceerde bronnen controleerbaar zijn. Het is namelijk niet de bedoeling van wikivizier om standpunten eenzijdig te belichten of te bevorderen of daarvoor reclame te maken.
De teksten op Wikivizier zijn vrij beschikbaar en vrij bewerkbaar en duidelijk kenbaar gemaakt als er auteursrechten op rusten.

Gelet op de gevoeligheid van onderwerpen over hinderbelevenis zal de inbreng van iedereen die aan Wikivizier bijdraagt respecteert moeten worden. In eerste instantie gaat men bij wikivizier uit van goede wil van de participanten. Het gaat niet daarom LTS “de grond in te boren” maar behulpzaam te zijn dat hinderbelevenis door LTS transparant gemaakt en afgesteld kan worden. Men zal dan ook bereid moeten zijn bijdragen door commentaar toe te lichten en daarbij beleefd te blijven.

Contact met Wikivizier

Wil je schrijven voor wikivizier en/of partner van het netwerk worden of heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Vul het contactformulier hier in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *