Digitaal schietboom

Alternatieven - An Mhaerebaom

De beoogde inrichting en gebruik van het schietterrein zullen, mede gezien de woonbuurten en de ligging aan de uiterste rand van het sportterrein rekenkundig gezien niet leiden tot een aantasting tot het leefmilieu. Maar door vermindering met 72.5 dB(A) van het daadwerkelijke geluid in de woonwijk in de avonduren verdwijnt het geluid natuurlijk niet. Hiertegen wordt het buitengebied en zijn natuurwaarden zelf rekenkundig gezien behoorlijk onder de geluidsinvloed te staan komen. Het leefgebied van de dassen en de recreatieve waarde van het gebied tussen Mheer en Banholt wordt geluidsmatig zwaar belast. Het zou in strijd zijn met het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel als door het gemeentelijke gezag niet wordt aangetoond dat ook alternatieve locaties in betracht komen voor de plaatsing van het schietterrein. verplaatst schietterrein De kloof tussen wettelijke geluidsnormen die rekenkundig zijn vergaard en de daadwerkelijke geluidsbeleving van omwonenden kan niet overbrugd worden door vast te houden aan de locatie An Mhaerebaom.
Eventueel is een verplaatsing van het schietterrein afwaarts om ca. 500-600 meter alternatief schietterreinzuidwestelijk van de Banholtergrubbe een oplossing voor de geluidshinder van het Traditioneel Limburgse Schieten. Door de ligging in het daal met een helling van ca. 4,5% en een hoogte- verschil van ca. 36 meter kan een geluid dempende en richting afwijzende werking alternatief schietterrein van het schietgeluid over de ca. 1 km afstand verwacht worden. Het stiltegebied kan daardoor in de geluidsschaduw van de helling te komen liggen.Deze zienswijze vraagt om nader akoestisch onderzoek.
Na aanleiding van de bijeenkomst van het belangencomité op 16.07.12 wordt een alternatieve voor de plaatsing van een schietpaal in Mheer ter discussie gesteld. Er is het standpunt ingenomen dat een in gebruikneming van de schietpaal op de aangewezen plaats An Mhaerebaom onder de gegeven omstandigheden en voorwaarden van de gemeente niet mogelijk is. Deze mening berust in eerste instantie op het feit dat in meerde opzichten niet aan de wettelijk toegestane randvoorwaarden voldaan kan worden. Het dreigt een rechterlijke uitspraak gebaseerd op een belangenafweging gebaseerd gegrond verklaring van het bezwaar dat door het belangencomité STOP is ingediend. Ook als een geluidssterkte boven de Circulaire schietlawaai genoemde grenswaarde van 3B(A) is zou de gemeente dieze nog steeds als aanvaardbaar kunnen achten. Met andere woorden het zal worden geschoten op de locatie An Mhaerebaom. STOP heeft de standpunt dat het niet tegen de activiteiten van de schutterij San Sebastianus is. Hetgeen blijkt ook uit het feit dat ieder lid heeft meegeholpen tijdens het Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF) in 2007. Ook zijn de leden nog steeds trotse dragers van T-Shirt van het ZLF. STOP is om meerdere redenen van mening dat voor behoud van de Traditie van het Limburgs Dorpsplein Mheer met KerkSchieten met een zware ongedempte buks binnen de plaats Mheer naar alternatieve locaties gezocht zou moeten worden. Helaas lijken de tot heden nader in beschouwing genomen locaties niet geschikt. STOP is niet in eerste instantie voorstander van de suggestie, dat evenals de centralisatie van voetbalplaatsen ook de schietlocaties binnen de gemeente Eijsden-Margraten op een geschikte locatie verenigd moeten worden. Veelmeer is STOP van mening dat een integratie van de schutterij in de dorpskern van Mheer wenselijk is. Niet aan de rand van het dorp geduwd of (zo een voorstel) vanwege visuele en geluids-reducerende maatregelen 5 meter onder het maaiveld ingegraven, behoord de schutterij met hun schietpaal in het centrum van het dorp geplaatst
Een geschikte locatie voor de schietpaal zou bijvoorbeeld direct voor de kerk op het terrasplein van Mheer kunnen zijn. Er zijn legio van redenen waarom onder inachtneming van bepaalde kleine aanpassingen dit een uitermate geschikte plaats lijkt. Zonder aan de optelling een rangorde te willen toekennen, kunnen genoemd worden:  Dorpsplein Mheer met Kerk • Er staat de mei-den een paal met sirene die voor de bevestiging van een schietscherm gebruikt kan worden. • Het karakter van het dorpsplein wordt door een of twee verplaatsbare en opbergbare schietpalen niet aangetast. • De den en de jaarlijkse evenementen refereren aan de traditie van de Jongheid St. Aloysius. Diens leden zijn groten deels direct of indirect via familieleden aan de schutterij lieert. • Trainingen en onderlinge wetstrijden kunnen onder het toezien oog van de dorpsgemeenschap gehouden worden en zullen het band met de schutterij vestigen. • Kerk, Schutterij en café staan van oudsher centraal in het dorpsleven van Mheer. Door de onmiddelbare nabijheid van de schiet- en folkloristische activiteiten sluiten deze oude tradities op de dorpsplein van Mheer op elkaar aan. Het beleven van de traditie onmiddelbaar in het dorp wordt veel beter tegemoet gekomen als dat de schietpaal en het schutterijleven zich aan de rand van het dorp afspeelt. • Het dorpsplein met zijn terrasstoelen is een geliefde rust- en ontmoetingsplaats van de toeristen in het Limburgse heuvelland. Naast het kasteel en de glazenput zal het Limburgs Traditioneel Schieten door de schutterij San Sebastianus een verdere attractie van Mheer kunnen worden.  Schutterijstoet in Mheer • Schietoefeningen, wetstrijden en exercities, optochten etc. kunnen de toeristen op de terras van het café als typisch Limburgse Traditie beleven. Een digitaal schietboom zal de toerisme in het Heuvelland op unieke wijze bevorderen. • Er bestaat ook de mogelijkheid de toeristen zelf te laten schieten op het digitaal schietboom en daardoor een bepaald bedrag voor de kas van de schutterij te vragen. Door de economische crisis is het moeilijker voor verenigingen geworden om de middelen bij elkaar te krijgen. • Bovendien zal het Modern Limburgs Traditioneel Schieten een trekpleister worden omdat het alleen in Mheer het digitaal schietboom als noviteit en innovatie geïntroduceerd wordt. • In analogie tot vergelijkbare toeristische marketing stunts kan Mheer de eerste het digitaal schietboom voor het Limburgs Traditioneel Schieten voor vrouwen in gebruik nemen.
Maar hoe kan men in het centrum van het dorp schieten zonder geluidshinder en onveilige situaties te creëren? Dit is alleen mogelijk door gebruik van de nieuwste technologien in het schietsport “DIGITAL DRY FIRING”. Droog vuren is de praktijk van "schieten" met een vuurwapen zonder munitie. Dat wil zeggen, om de trekker over te halen en de hamer of de spits te laten vallen op een lege kamer. Deze techniek wordt vaak gebruikt om de werkelijke vuren te simuleren als er niet een geschikte locatie is om te oefenen met scherpe munitie. Het belangrijkste voordeel van deze praktijk is een veilige, zuinige, geluidsarme vorm van training en verfijnd trekker controle. • In combinatie met een high-tech "laser shot" kan op een grote beeldscherm (van minimaal 2x2 meter) geschoten worden. Ieder gewenste schietobject (bölkes, hark , vogel) kan er geprojecteerd worden. Net zoals op de bowlingbaan gebruikelijk kan de schot en inslag in slow motion bekijken en adviezen ter verbetering van de schiettechniek verkregen worden. Bij deze vorm van "laser shot" verdwijnt die elektronische adapter volledig in de loop van de buks zonder dat er kabels of contactpunten nodig zijn. De “Laser Shot” wordt dan met drie kleine batterijen gevoed. Belangrijk is dat de buks niet of nauwelijks ingrijpend aangepast hoeft te worden. Voor de gewone gebruik met lood kogels kunnen de digitale accessoires vrij gemakkelijk van de buks verwijderd worden.  Laserbuis voor buks • Voor de meeste voorkomende patronen zijn “snap caps” (patronen kappen) verkrijgbaar om het risico van beschadiging van de vuurpen en kamer te verkomen. Maar als men de terugslag van een buks wil voelen kan een CO2- patroon gebruikt worden. Met deze kan de originele stoot na het overhalen van de trekker een echt schiet-feeling nagebotst worden . • Net zoals al lang geïntroduceerd bij de politie en beveiligingsdiensten is een volledige schietsimulatie van het Limburgse Traditioneel schieten voor een aantrekkelijke investering in digitale accessoires mogelijk. ” • Een LED beeldscherm leent zich bovendien perfect voor verdere commerciële doeleinden. Het LED scherm met uitzicht op het dorpsplein kan succesvol geëxploiteerd worden als reclamemedium. Voor adverteerders is de combinatie van de locatie, het grote formaat en de technische mogelijk- heden, van doorslaggevend belang. • Naast de schietondersteuning en schietanalyses kunnen voor het public ook actuele TV- en Video-uitzendingen van sportevenementen (ZLF, Voetbal, Radsport, etc) getoond worden. “ • Wanneer in de vroege avond minder dan 100 lux lichtsterkte op het dorpplein zijn dan hoeft een schietwedstrijd met een digitaal schietboom niet meer stilgelegd te worden. • Daarnaast is het scherm ook beschikbaar voor de gemeente om de burgers via het digitale gemeenteloket te informeren. Daarvoor wordt de videoscherm met software op afstand aangestuurd vanuit het gemeentehuis. (zie gemeentes Velsen, Ijsselstein, Neunen,etc) • Het schietgeluid kan via oorbeschermers of oordopjes voor de schutter hoorbar gemaakt worden. Daarbij kan de karakteristiek van het schietgeluid individueel ingesteld worden. • Ook is het mogelijk dat de mensen op het plein het schietgeluid via de geluidsboxen op aanvaardbare geluidssterkte horen. “ApsOok zullen aps voor handys ter beschikking komen via die geïnteresseerde toeschouwer kan meeluisteren en geinformeerd worden. • Het prijskaartje voor het digitaal schietboom in Mheer moet nog worden nader vastgesteld. • Misschien kan van de 'Titulaer-regeling’ gebruik gemaakt worden. Statenlid Jeu Titulaer (CDA) uit Mheer heeft opnieuw in 2012 het initiatief genomen in Provinciale Staten van Limburg om verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen bij het organiseren van grotere activiteiten. Dit kan een sport- of een cultureel evenement zijn, bijvoorbeeld een jeugdsporttoernooi vanwege een jubileum of een schuttersevenement zoals een bondsschutterstreffen. Daardoor is nu de subsidieregeling voor evenementen opnieuw van kracht geworden tot 2015. Verenigingen kunnen om de twee jaar tot € 5.000,- subsidie aanvragen bij de Provincie. • Open lucht Limburgs Traditioneel Schieten met het digitaal schietboom kan natuurlijk ook Indoor in een een schietbioscoop plaatsvinden. Dit opent een nieuwe dimensie voor het schiettraining. “Indoorschieten Bij indoor-schieten kan namelijk onder alle weersomstandigheden droog en zonder tijdslimiet geschoten worden. Weliswaar is daarvoor een hoge ruimte nodig. Tenminste lijkt dit nodig als men de klassieke houding van een schutter tijdens het schieten wil oefenen.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Download Volgende