Schutterijen Eijsden-Margraten

Al rijdend door het Limburgse heuvelland zie je niet allen kerken, Gsm-masten, verlichtingen van voetbalvelden maar nu ook de schietpalen met kogelvangers voor het Limburgs Traditioneel Schieten. Opvallend veel van de schietterreinen liegen naast de sportvelden aan de rand van de dorpen. Maar er zijn ook schietterreinen die dicht bij de bouwde kom geplaatst zijn, om niet te zeggen midden in het dorp liggen.

In de gemeente Eijsden-Margraten zijn er zeven schutterijen aanwezig. Schutterijen Eijsden-MargratenBehalve dan de schutterijen van Cadier en Keer, Gronsveld en Sint Geertruid hebben zich vier schutterijen gezamenlijk kandidaat gesteld voor de organisatie van het Europees schuttersfeest in 2018. Het betreft de drie schutterijen uit Margraten, Mheer, Noorbeek en Oost-Maarland. Het Europees Koningschieten wordt om de drie jaar gehouden en is een groot internationaal schuttersfestijn dat vijftig- tot zestigduizend bezoekers trekt met deelname van duizenden schutters uit verschillende landen.
Hetgeen betekend voor de vier schutterijen een geweldige organisatorische klus waar men de bewoners om medewerking zal moeten vragen. Wil men in de competitie bestaan betekend het voor de schutters ook op de schietterreinen extra te oefenen. Voor de omwonenden burgers zal het zeker betekenen tot 2018 meer schietlawaai als gebruikelijk te moeten accepteren.
Gelet op de ligging van de schietterreinen van de betreffende vier dorpskernen zal voor sommige van de circa 1.000 bewoners de geluidsoverlast weliswaar flink kunnen toenemen.
Er liggen immers circa 260 huizen binnen een straal van 300m om de schietterreinen van de vier schutterijen Eijsden-Margraten. (grof geteld aan de hand van luchtfoto’s: Mheer 35, Sint Gieteren 45, Noorbeek 60, Termaar 70, Oost-Maarland 50 huizen)

Schietlawaai door schutterijen Eijsden-Margraten

Een mondingsknal van 140 db (op 0.194 m afstand gemeten) van een zware Limburgse buks is te horen op 150 m aftstand met 83,3 db(A) en op 300 m aftstand met 77.3 db(A).
Volgens de Handreiking LimburgsTraditioneel Schieten betekend dit voor de omgevingstypologie “landelijk gebied met 40 db(A) in de avonduren” dat het schietgeluid niet harder dan 67,5 db(A) mag zijn. (Formule Lknal = (40-5)/2 + 50) db(A)
Daarmee kunnen bij een afstand tussen huis en schietpaal van 150 meter 15,8 db(A) en bij 300 meter 9.8 db(A) overschrijding van het aanbevolen geluidslimiet constateert worden. Schutterijen Eijsden-Margraten Deze overtreding lijkkt op het eerste gezicht mee te vallen als men van het decimale meetsysteem uitgaat. Maar dat is voor geluidsmeting niet van toepassing. Hier gelden de weten van het logaritmische meten. Voor de 150 meter is de geluidsovertreding 3 keer en voor de 300 meter nog steeds 2 keer ten opzichte van het fictieve omgevingsgeluid van 67.5 dB(A). Maar in feite ontstaat de daadwerkelijke geluidsoverlast doordat het omgevingsgeluid van 35 dB(A) in de avonduren op de afstanden 150/300 meter op eens door een knal om 42/48dB(A) verhoogd wordt. De geluidsoverlast is zo mee voor de 150 meter niet 3 keer maar 28 keer en voor de 300 meter niet 2 keer maar 18 keer zo hoog.

…. lees hier verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *