Schinnen “Sweikhuizen”


Geluidsgevoelige locatie Sweikhuizen

De daadwerkelijke geluidsbelasting van 72.2 dB(A) betekend bij een landelijk omgevingsgeluid van 35 dB(A) een geluidsoverlast van [72.2 -35] gelijk 37.2 dB(A)] bij uw woning. Dit betekent voor het gehoor immers een 13- voudig verhoging van het omgevingsgeluid!
Binnenhuis wordt trouwens een verhoging van het geluidsniveau met 35 dB(A) als aanvaardbaar gezien.
De gebruikelijke toepassing van een fictieve verhoging van het omgevingsgeluid naar 67.5 dB(A) kan niet vorkomen dat nog 4.4 dB(A) geluidsoverlast aangerekend moeten worden. Het geluid neemt bijna met de helft (1.4) toe. De buurhuizen worden nog sterker door ongedempt schietlawaai belast.
“Het bevoegd gezag kan gemotiveerd afwijken van de toetsingswaarden”, dus wordt een geluidsoverlast van 3 dB(A) algemeen als aanvaardbaar declareert en de zienswijze vervolgens ongegrond verklaart.
In feite had de gemeente onder inachtneming van de richtwaarden ervoor moeten zorgen dat alleen gedempt materiaal gebruikt wordt (zie bijlage 3, tabel 1 , kolom 3). Dan was de overlast iets minder!

Sweikhuizen met geluidsmeetpunten en geluidsoverlast cirkel

De geluidsoverlastcirkel in een landelijke omgevingstypologie met weinig of geen verkeer en bij gebruik van een niet gedempte buks gaat in de avonduren (19.00 – 23.00 uur):
• voor een achterwaartse positie tov de schietmast/aanlegpaal tot ca. 255 meter (geel cirkelsegment),
• voor een zijwaartse positie tov de schietmast/aanlegpaal tot ca. 300 meter (rood cirkelsegment).
Vanaf deze afstanden cq. buiten de cirkelsegmenten is volgens de geluidsrichtlijnen van geen geluidsoverlast meer sprake.
Voor de omgevingstypering “verspreid wonen” gaat de geluidsoverlastcirkel achterwaarts tot 190, zijwaarts 230 meter.
Voor de omgevingstypering “woonwijk met weinig verkeer” gaat de geluidsoverlastcirkel achterwaarts tot 140, zijwaarts 175 meter.

…. lees hier verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *