Schutterijen Valkenburg

Schietproeverij in Houthem (06.04.13)

Aan het einde van de ‘Beweegproeverij’ vond de officiële en plechtige Schutterijen Valkenburg Houthem_1126_1300406opening met honoraire en proper kostumeerde schuttersleden plaats. Het daarbij behorende kruidendrankje ontbrak niet en gaf bij 3 graden buitentemperatuur de juiste warmte om achter de zware ongedempte buks te kunnen staan.
Het eerste schot wordt die zaterdag na 16.00 uur gelost.
Daarna bood schutterij Sint-Martinus alle bezoekers de mogelijkheid om te schieten op haar nieuwe schietboom met kogelvanger.
Degenen die een poging waagden schrokken zich ieder keer een hoedje als de Schutterijen Valkenburg Houthem_1144_1300406routiniers naast hen weer eens raak schoten terwijl zij een langdurige poging deden om het “bulleke” in het vizier te krijgen. Wat een dreun, milliseconden doofheid, vibraties in de haak en opnieuw concentratie ….mis!

Schutterijen Valkenburg nemen nieuw schietterrein in Houthem in gebruik (13.03.13)

Ziens zaterdag 9 maart is de schutterij Sint Martinus te Houthem samen met de Jonge en Oude Nobele Schutterij uit Valkenburg in bijzonder natte omstandigheden aan de slag om een schietboom met kogelvanger op de nieuwe schutterslocatie op het sportcomplex Houthem te installeren. Schutterijen Valkenburg Houthem_1145_1300406
Later zal ook verder gewerkt worden aan het hekwerk, de omheining, leidingwerk voor stroomaansluiting van de schietmast met elektrisch bedienbare kogelvanger.
Aansluitend aan de beweegproeverij van de Houthemse sportverenigingen op 6 april zal de opening van de nieuwe schutterslocatie als onderdeel van dit `preuvenemint` voor sporten en bewegen plaatsvinden.
Aan het einde van de ‘Beweegproeverij’ in Houthem neemt schutterij Sint-Martinus haar nieuwe schietboom met kogelvanger in gebruik. De schutterij heeft die dure installatie samen met de Jonge en Oude Nobele Schutterij uit Valkenburg aangeschaft, zodat beide verenigingen de hoge kosten kunnen delen. Het eerste schot wordt die zaterdag rond 16.00 uur gelost.

Inrichting schutterslocatie Houthem baseert op foutieve geluidsrapport (19.02.13)

De verlening van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de schietboom met kogelvanger is voor de schutterijen in Houthem en Mheer op grond vadiv een geluidsrapport van bureau geluid te Meersen gebeurt.
Het onderzoeksbureau Bureau Geluid heeft in opdracht van vergunninghoudster onderzoek gedaan naar geluidsoverlast bij gebruik van de schietboom. Dit onderzoek is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek op een andere locatie (Voerendaal).

  • Volgens de uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (punt 3.6) kan uit het rapport van Bureau Geluid niet worden opgemaakt op welke wijze de geluidmeting van de schietboom in Voerendaal is geëxtrapoleerd naar de situatie in Mheer.
  • Zo is onduidelijk of de omgeving in Voerendaal gelijk is aan de situatie bij eisers. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat verweerder het rapport van de geluidmeting in Voerendaal niet heeft overgelegd.
  • Evenmin is duidelijk of is gedifferentieerd naar schietrichting. Dit geschiedt namelijk wel in de Handreiking bij het bepalen van de geluidvermogens voor normale en gemodificeerde buksen.
  • Tot slot wijken de door Bureau Geluid gemeten waarden voor de, in Voerendaal gehanteerde, buks fors af van de geluidvermogens voor diverse typen buksen en kogelvangers in de Handreiking en wordt hier evenmin een verklaring voor gegeven.
  • De enkele opmerking dat extrapolatie heeft plaatsgevonden conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, is onvoldoende, te meer omdat de gegevens in de Handreiking over de geluidvermogens voor normale en gemodificeerde buksen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken.
  • De rechtbank neemt verder in aanmerking dat de schietboom wordt geplaatst op een afstand die afwijkt van de richtafstand van 300 meter die in de Brochure bedrijven en milieuzonering is opgenomen voor geluidoverlast. Het had op de weg gelegen van verweerder om deze afwijking te motiveren. Gelet op het bovenstaande heeft verweerder niet kunnen volstaan met een verwijzing naar het rapport van het Bureau Geluid. Dit rapport is onvoldoende inzichtelijk.
…. lees hier verder!

Berekening geluidoverlast Houthem (STOP,08.10.12)

Ook de berekeningen voor de drie andere locaties (bijlage 2) laten zien dat in feite niet aan de eis kan worden voldaan dat de schietmast met gedempte kogelvanger geen hinder of belemmeringen mag veroorzaken voor omliggende woningen en bedrijven.

…. lees hier verder!

Schietboom Houthem

Samenvattend is de conclusie dat de geluidsbelasting op Schutterijen Valkenburg de dichtstbijzijnde omliggende woonbebouwing voldoet aan de toetsingsnorm uit de Handreiking Traditioneel Schieten echter zowel op voorwaarde dat de schutterij gebruik maakt van gedempte buksen als op voorwaarde dat het gaat om enkelvoudige knallen.(Gemeenteraad)
…. Lees Voorstel van de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 8

Deze zienswijze niet honoreren en de regels van de bestemming ‘Sport’ (artikel 24) ongewijzigd vaststellen. De afweging over deze zienswijze ook relateren aan wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 33.

…. lees hier verder!De schutterijen komen 2010 met hun voornemen in de publiciteit:
Schutterijen Valkenburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *