van de baan

Van de baan? (15.11.2016)

De door de gemeente Eijsden-Margraten vierde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schietboom met kogelvanger op het perceel An Mhaerebaom te Mheer is sinds 02.10.2016 opnieuw van de baan.
Volgens de Rechtbank Oost-Brabant slaagt de beroepsgrond dat het rapport niet ten grondslag kon worden gelegd aan het bestreden besluit. De verweerder, de gemeente Eijsden-Margraten zal een nieuw besluit moeten nemen op de aanvraag, met inachtneming van deze uitspraak. (Lees verder...)

• Na vier jaar strijd tegen overlast van schietgeluid op grond van vier ondeugdelijke van de baangeluidsrapporten heeft de gemeente nog steeds geen goede verklaring kunnen geven voor de berekende geluid reducties van de kogelvanger in Mheer.
• De rechtbank is verder van oordeel dat het effect van de omkasting voor de buks met 2 dB(A) te hoog aangezet is en bovendien niet als vergunningsvoorschrift is vastgelegd.
• Ook sluit de rechtbank zich aan bij de mening van de StAB dat tijdens reguliere en bijzondere trainingen en festiviteiten niet wordt voldaan aan de toetsingswaarden bij de woningen aan de Burgemeester Beckersweg 63 t/m 81 Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het ten onrechte toepassen van een meteocorrectie. (hier deze informatie sluiten)

– Daarom over het hoofd gezien –

In het bijzondere door de onjuiste toepassing van een meteocorrectie heeft de gemeente samen met hun adviesbureau Witteveen & Bosch gepoogd de geluidswaarden zodanig om laag te rekenen dat de vergunning gehandhaafd kon worden. (Lees verder...)

Hoewel er in de Handreiking LTS geen sprake is van het opnemen van een meteocorrectie, was de gemeente toch van menig deze handig in haar voordeel te kunnen toepassen. van de baanDaarbij gebruikte zij als argument dat het wenselijk is aan te sluiten bij het landelijk beleid.
Zonder het expliciet uit te spreken bedoelt de gemeente de wijziging van het Activiteitenbesluit (Abm), dat sinds 1.1.2016 voor alle schietactiviteiten in de buitenlucht een nieuw rekenmodel en rekenvoorschrift toepast. Daarbij wordt door de gemeente “over het hoofd gezien” dat in het Abm2016 een wezenlijk andere beoordelingsgrootheid geldt. (hier deze informatie sluiten)

– Koste wat het kost –

Nu de vergunning voor de vierde keer ‘van de baan’ is, wachten de bezwaarvoerders weer eens af met welke creatieve oplossing de schutterij en de gemeente van de baande geluidsoverlast voor de bewoners willen voorkomen. De ”vuvuzela” voor de buks heeft niet tot het beoogde effect geleid.
Omdat men ‘koste wat het kost’ al een ruime 6-cijferig bedrag aan het schietterrein en de rechtsstrijd heeft besteedt, zullen de bewoners van de gemeente verder voor het LTS-avontuur aan de Mhaerebaom moeten opdraaien.

– een handje helpen –

Tot nu toe hebben de rekenkundige trucs niet de gewenste vergunning gebracht. Volgens de schutterij zal het wel anders kunnen lukken (Lees verder...)

In de rechtszitting wordt gesuggereerd de geluidsbelasting van de schietboom te reduceren door het draaien van de schietrichting. van de baanDe belangenvereniging verbaasd zich weer eens dat men niet met zijn gezonde schuttersverstand een oog ( en gehoor) ervoor heeft, dat het niet in eerste instantie om de schietrichting gaat. Waarover het gaat is het feit dat men met behulp van natuurwetten zijn voordeel ‘een handje kan helpen’ maar dat men de natuurwet in tegenstelling tot ‘de wet’ niet ‘naar je hand kan zetten’. (hier deze informatie sluiten)

UITSPRAAK RECHTBANK OOST-BRABANT …. lees hier verder!

uitspraak rechtbank Oost Brabant nov.2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *