Verschiet

Verschiet… gewoon schieten! (02.05.2015)

Paragnosten en waarzeggers en ook wetenschappers beweren al langer dat mensen in de toekomst kunnen kijken.
Met een schrijven van 1.mei kondigt de gemeente aan de beslissingstermijn voor het bezwaarschrift van 12 weken naar 18 weken en daarmee tot 10.07 te verlengen. Het is duidelijk dat daarmee de schutterij in de gelegenheid gesteld zou worden van het schietseizoen volledig gebruik te maken. verschiet Omdat deze termijn bovendien in de vakantietijd valt, is een verdere vertraging tot september voor een definitieve uitspraak geprogrammeerd. Om dit te voorkomen kunnen de bezwaarvoerders weer eens op een voorspelbaar advies van de bezwaarcommissie op donderdag, 21. mei 2015 vertrouwen.
Terugblik: Na de hoorzitting van de intergemeentelijke adviescommissie bezwaarschriften op 12.april 2012 is toen twee weken later geadviseerd aan het college van burgemeester en wethouders:. verschiet
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar gegrond te verklaren;
3. het genomen besluit te herroepen;
4. tot het toekennen van een vergoeding…
Op 5 juni 2012 heeft de gemeente gelet op het advies van de commissie besloten om de ingediende bezwaarschriften ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren. Maar met het herroepen van het primaire besluit hebben zij tegelijk een nieuwe omgevingsvergunning verleend.
Verschiet: het wordt verder geschoten, een hoorzitting zal plaatsvinden en bestuursorgaan en schutterij zich verder weigeren de feiten onder ogen te zien. Deze hebben de bezwaarvoerders eindelijk op 22. april kunnen aanvullen!

Betreft: aanvullen gronden bezwaar omgevingsvergunning…
(Lees verder...)


(Uittreksel “laatste zin” uit zes pagina gronden van bezwaar)
Geachte commissie,
…. Het veroorzaakte geluid betreft overduidelijk de harde inslag op de kogelvanger. In het geluidsonderzoek wordt deze als niet meetbaar genoemd. Op basis daarvan kan het college eenvoudig niet het standpunt innemen dat de schietboom en/of activiteiten, die gepaard gaan met het gebruik van de schietboom, geen hinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende bedrijven of woningen.Cliënten kunnen niet anders dan constateren dat het college ook dit akoestisch onderzoek niet aan haar standpunt dat deschietboom en/of activiteiten, die gepaard gaan met het gebruik van de schietboom, geen hinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende bedrijven of woningen, ten grondslag kan leggen….
Het is om vorenstaande redenen dat cliënten u verzoekenhet college te adviseren het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit in te trekken/te herzien onder veroordeling van het college in de kosten.
(hier deze informatie sluiten)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *